Na kolokvijumu su osvojeni bodovi  
Index Bodovi
GT 12/2014 9
GT 12/2016 8
GT 21/2016 8
GT 3/2017 31
GT 4/2017 15
GT 6/2017 5
GT 7/2017 23
GT 8/2017 40
GT 10/2017 18
GT 13/2017 25
GT 15/2017 14
GT 16/2017 7
GT 21/2017 33
GT 23/2017 18
GT 24/2017 4
Bodovi ispod 20 se brišu  
Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat