Na kolokvijumu su osvojeni bodovi    
Index god bodovi
SP 25 2013 16
SP 26 2014 15
SP 01 2017 13
SP 03 2017 23
SP 04 2017 22
SP 05 2017 30
SP 06 2017 28
SP 08 2017 23
SP 09 2017 26
SP 10 2017 30
SP 11 2017 22
SP 12 2017 30
SP 13 2017 0
SP 16 2017 0
SP 18 2017 0
SP 19 2017 23
SP 23 2017 20
SP 25 2017 12
SP 22 2018 11
Bodovi ispod 15 se brišu    
Uvid u radove u petak, 5. IV u 14 časova, Amfiteatar A3