Pismeni ispit niko nije položio.

Uvid u radove u četvrtak, 21. III 2019 u 11:45, kabinet 612, kula, VI sprat