Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG        
Osvojeni bodovi na ispitu od 11. II 2019.        
Ind god 1. deo 2. deo rezultat ispita
AI 60 2013 27   usmeni u 8:30
AI 05 2014 27 26 usmeni u 8:30
AI 11 2014 24 8 nedovoljno 2. deo
AI 10 2016   5 nedovoljno 2. deo
AI 03 2017   28 usmeni u 8:30
AI 04 2017 37 26 usmeni u 8:30
AI 08 2017     usmeni u 8:30 (preko kolokvijuma)
AI 11 2017   30 usmeni u 8:30
AI 15 2017 33 28 usmeni u 8:30
AI 19 2017 36   usmeni u 8:30
AI 23 2017   24 usmeni u 8:30
AI 27 2017   29 usmeni u 9:30
AI 29 2017 27 9 nedovoljno 2. deo
AI 30 2017   31 usmeni u 9:30
AI 31 2017   30 usmeni u 9:30
AI 32 2017 29   usmeni u 9:30
AI 39 2017 12 22 nedovoljno 1. deo
AI 40 2017   29 usmeni u 9:30
AI 42 2017 32 9 nedovoljno 2. deo
AI 44 2017   30 usmeni u 9:30
AI 48 2017 37 26 usmeni u 9:30
AI 49 2017 15   uslovno usmeni u 8:30
AI 56 2017 34   usmeni u 9:30
Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 18. II 2019 u sali 305, nastavni blok, III sprat        
Za studente koji su se javili da žele usmeni u četvrtak, 14. II, usmeni počinje u 12:30, sala 305        
Uvid u radove na usmenom        

Rešenja zadataka možete videti ovde.