Pismeni ispit niko nije položio.

Uvid u radove u petak, 1. II 2019. u 14:15 u kabinetu 612, kula, VI sprat.