Poštanski saobraćaj i telekomunikacije          
           
Rezultati ispita iz Operacionih istraživanja od 28. X 2018.          
           
Na ispitu su osvojeni bodovi:          
Br. indeksa kol1 kol2 kol3    
SP 18/16 15 15      
Na usmeni ispit se poziva:          
SP 18/16          
Usmeni će se održati u četvrtak, 1. XI u 9:00 u Sali 305          
Uvid u radove na usmenom          
           
Saobraćaj i transport          
           
Rezultati ispita iz Operacionih istraživanja od 28. X 2018.          
           
Na ispitu su osvojeni bodovi:          
Br. indeksa kol1 kol2 kol3    
ST 19/16 29 25 0    
Na usmeni ispit se poziva:          
ST 19/16 uslovno        
Usmeni će se održati u četvrtak, 1. XI u 9:00 u Sali 305          
Uvid u radove na usmenom