Na ispitu su osvojeni bodovi i pozivaju se na usmeni (gde piše sa strane):

Br. indeksa kol1 kol2 poziv
AI 34/11 1 10  
ai 55/13 29 22 usmeni
AI 25/15 10 10  
AI 14/16 0 0  
AI 26/16 35 31 usmeni

Usmeni će se održati u sredu, 11. VII u 8:45 u sali 305

Radovi se mogu videti na usmenom