Animacija u inženjerstvu    
Diskretne i kombinatorne metode za računarsku grafiku    
Br. indeksa Osvojeni poeni Komentar
AI 34/11 0 nije položio
AI 70/12 nije došao  
AI 8/13 nije došao  
Čiste energetske tehnologije    
Operaciona istraživanja    
Br. indeksa Osvojeni poeni  
GT 12/13 0 nije položio
gt 9/14 0 nije položio
Saobraćaj I transport    
Operaciona istraživanja    
Br. indeksa Osvojeni poeni  
ST 65/13 15+30+18 Usmeni
S3657 5+0+15 nije položio
SIIT    
Statistika    
Br. indeksa Osvojeni poeni  
SW 40/14 nije došao  

Usmeni će se održati u četvrtak, 31. V u 8:30 u kabinetu 612, kula, VI sprat

Radovi se mogu videti na usmenom.