Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
Broj indeksa bodovi
GT 2/2016 31
GT 3/2016 27
GT 4/2016 12
GT 5/2016 27
GT 6/2016 35
GT 8/2016 29
GT 10/2016 31
GT 11/2016 14
GT 12/2016 15
GT 13/2016 17
GT 14/2016 17
GT 15/2016 7
GT 16/2016 0
GT 17/2016 16
GT 18/2016 0
GT 19/2016 15
GT 20/2016 8
GT 22/2016 16
GT 23/2016 22
GT 24/2016 28
GT 27/2016 30
Radovi se mogu videti u četvrtak, 19. IV na pauzi vežbi
Bodovi ispod 20 se brišu