Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Bodovi sa 1. kolokvijuma:
SP 1\2016 0
SP 2\2016 13
SP 3\2016 29
SP 4\2016 4
SP 6\2016 13
SP 8\2016 16
SP 9\2016 17
SP 10\2016 12
SP 12\2016 30
SP 13\2016 7
SP 16\2016 8
SP 19\2016 9
SP 20\2016 16
SP 15\2014 15
SP 34\2013 10
SP 25\2014 10
SP 1\2013 0
Ispod 15 bodova se briše
Radovi se mogu videti 16. IV u 18:30 u kabinetu 2, Blok F