Pismeni ispit niko nije položio.

Pokazivanje radova u petak, 23. III u 14:15 u kabinetu 612