Na ispitu su osvojeni bodovi:    
Index kol 1 kol 2
ai 55/13 14 23
AI 47/14 0 0
AI 49/14 15 20
AI 49/15   35
AI 53/15 20 0
AI 28/16 27 31
ai 34/16 29  
AI 38/16 12  
AI 43/16   40
AI 60/16 0 32
AI 23/11 0 22
Na usmeni ispit se pozivaju:    
Index    
AI 49/15    
AI 28/16    
ai 34/16    
AI 43/16    
Usmeni ispit će se održati u sredu, 14. II u 13 časova u Sali 305, nastavni blok    
Radovi se mogu videti na usmenom