Osvojeni bodovi:
Br. indeksa kol. 2
AI 01/2016 35
AI 11/2016 27
AI 12/2016 35
AI 16/2016 32
AI 24/2016 32
AI 26/2016 31
AI 29/2016 29
AI 33/2016 35
AI 34/2016 35
AI 38/2016 30
AI 41/2016 28
AI 57/2016 28
Ukupan broj bodova će biti objavljen posle gledanja radova.
Radovi se mogu pogledati u sredu, 24. I u 11:30 u kabinetu broj 2, Blok F