Kolokvijum je održan 26. XI 2017.
Na kolokvijumu su ostvareni bodovi
AI 01/2016 20
AI 04/2016 40
AI 05/2016 39
AI 06/2016 0
AI 08/2016 29
AI 10/2016 0
AI 11/2016 29
AI 12/2016 34
AI 13/2016 30
AI 14/2016 40
AI 16/2016 20
AI 21/2016 12
AI 24/2016 9
AI 26/2016 7
AI 28/2016 14
AI 29/2016 26
AI 31/2016 0
AI 33/2016 34
AI 34/2016 15
AI 38/2016 15
AI 41/2016 9
AI 43/2016 32
AI 44/2016 5
AI 49/2016 0
AI 57/2016 37
AI 59/2016 14
AI 29/2015 24
AI 49/2015 19
Bodovi ispod 18 se brišu  
Pokazivanje radova u petak, 1. XII 2017. u 8:30 u kabinetu 2, Blok F