Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi:
  Kol1 Kol2
Br. indeksa    
AI 16/15 29 22
Na usmeni ispit se poziva:
AI 16/15    
Usmeni će se održati u utorak, 24. X u 17 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat