Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi:
  Kol1 Kol2
AI 4/13 15 28
AI 10/15 26 26
AI 36/15 35 32
AI 44/15 25 29
Na usmeni ispit se pozivaju:
AI 4/13  uslovno  
AI 10/15    
AI 36/15    
AI 44/15    
Usmeni će se održati u ponedeljak, 25. IX u 15 časova u Sali 305, nastavni blok, III sprat
Na usmenom ispitu se mogu videti radovi