Na pismenom su ostvareni bodovi:      
Saobraćaj I transport:      
Br. indeksa Kol1 Kol2 Kol3
ST 9/14 19 0 30
ST 96/14 15   25
st 109/14 15 15 16
ST 20/15 8   8
ST 21/15 7 4  
st 66/15 15    
ST 77/15 18   30
ST 98/15 10 5  
ST 109/15 15    
ST 118/15 12 0  
       
Na usmeni se pozivaju:      
st 109/14      
st 9/15      
ST 77/15      
ST 109/15      
Poštanski saobraćaj I telekomunikacije      
Br. indeksa      
SP 16/14      
SP 9/15 8    
SP 13/15      
SP 15/15      
sp 21/15 15    
SP 24/15 20 4 20
       
Na usmeni se pozivaju:      
sp 21/15      

Usmeni će se održati u utorak, 12. IX u 13 časova, sala 305, nastavni blok.

Radovi se mogu videti na usmenom.