Na ispitu su ostvareni bodovi:

I kol         II kol

GT  4 / 15                         33

GT 12 / 15                       13

GT 24 / 15                         0

GT 26 / 15         0            10

Na usmeni ispit se poziva:

GT  4 / 15

Usmeni će se održati u četvrtak, 13. VII u 9 časova u sali 305, FTN, nastavni blok III sprat

Uvid u radove na usmenom