Na ispitu DiKMzRG održanom 11. VII 2017. osvojeni su bodovi:
 
AI 10/2015  I deo 6, II deo 19
AI 1/2013 I deo 14, II deo 23.
 
Niko nije pozvan na usmeni
 
Uvid u radove je u četvrtak 13. VII 2017. u 14 časova, blok F, prvi sprat, kabinet broj 2