Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Na ispitu su osvojeni bodovi:

Broj indeksa Kol1 Kol2 Kol3
SP 6/2015 15    
SP 8/2015 15    
SP 9/2015 5    
SP 10/2015 15    
SP 12/2015 16    
SP 16/2015 15    
SP 21/2015 0    
SP 24/2015 7 8 20

Na usmeni se pozivaju:

Na usmeni se pozivaju: 
SP 6/2015
SP 8/2015
SP 10/2015
SP 12/2015
SP 16/2015
Usmeni će se održati u utorak, 11. 7. 2017. u 15:30 u Sali 305, Nastavni blok, III sprat

 

Saobraćaj  i transport:

Broj indeksa Kol1 Kol2 Kol3
ST 109/2014 12 3 15
ST 13/2015 10    
ST 34/2015 12    
ST 39/2015 15    
ST 44/2015 15    
ST 49/2015 15    
ST 76/2015 15    
ST 77/2015 10   25
ST 88/2015 16   15
ST 90/2015     19
ST 98/2015 6    
ST 109/2015 0    
ST 124/2016 15    
ST 125/2016 7    
ST 127/2016 9   8

 

Na usmeni se pozivaju:
Broj indeksa
ST 8/2015
ST 9/2015
ST 11/2015
ST 17/2015
ST 39/2015
ST 44/2015
ST 49/2015
ST 76/2015
ST 88/2015
ST 90/2015
ST 124/2016
Usmeni će se održati u utorak, 11. 7. 2017. u 15:30 u Sali 305, nastavni blok, III sprat