Na pismenom su osvojeni bodovi:

AI 10/2015 : 13 + 30

AI 61/2016 : 19 + 11

Niko nije pozvan na usmeni.