Na popravnom kolokvijumu 1 su ostvareni bodovi:
SP 1/2015 22
SP 2/2015 0
SP 4/2015 11
SP 6/2015 13
SP 8/2015 0
SP 9/2015 0
SP 10/2015 10
SP 12/2015 12
SP 13/2015 7
SP 15/2015 10
SP 16/2015 10
SP 21/2015 13
SP 24/2015 8
SP 26/2015 12
   
Ispod 15 bodova se briše.
Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat
Na kolokvijumu 3 su ostvareni bodovi:
Broj indeksa Kol3
SP 1/2015 26
SP 2/2015 29
SP 3/2015 19
SP 4/2015 23
SP 6/2015 28
SP 8/2015 21
SP 9/2015 15
SP 10/2015 16
SP 12/2015 21
SP 15/2015 18
SP 16/2015 22
SP 21/2015 27
SP 24/2015 10
SP 26/2015 0
SP 27/2015 0
SP 35/2015 27
   
Ispod 15 bodova se briše.
Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat