Na pismenom ispitu su svojeni bodovi:
Br. indeksa kol. 1 kol. 2
AI 2\2015   42
AI 26\2015   36
AI 51\2015 22 14
AI 10\2015 10 15
AI 19\2015   29
AI 31\2015   19
AI 32\2015 28 30
AI 8\2015 27 35
AI 49\2015 7 9
AI 61\2016 18 12
AI 49\2014 0 10
     
Pokazivanje radova u četvrtak, 23. II 2017. u 11 časova, kabinet 2 Blok F
     
Na usmeni ispit se pozivaju:
Br. indeksa    
AI 2\2015    
AI 26\2015    
AI 19\2015    
AI 32\2015    
AI 8\2015    
     
Usmeni ispit će se održati u petak, 24. II u 12 časova u Sali 201