Ovde imate tekstove zadataka sa ispitnih rokova poslednje kalendarske godine.

oi_so_apr2_12.pdf
oi_so_apr_12.pdf
oi_so_avg_12.pdf
oi_so_feb_12.pdf
oi_so_jul_12.pdf
oi_so_kol_1_dec_11.pdf
oi_so_kol_2_jan_12.pdf
oi_so_maj_12.pdf
oi_so_mar_12.pdf
oi_so_okt_12.pdf
oi_so_sep_12.pdf