Usmeni će se održati u utorak 29. IX 8:30, sala 305. Uvid u radove na usmenom