Archive for June, 2018

Animacija u inženjerstvu, rezultati ispita DiKMzRG

Usmeni ispit će se održati u petak, 22. VI u 13 časiva u sali 305

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati posle kolokvijuma 3

Uvid u radove na usmenom.

Saobraćaj i transport, Operaciona istraživanja, bodovi posle kolokvijuma 3

Usmeni će se održati u četvrtak, 21. VI u 13:15 u sali 305, nastavni blok, III sprat

IIS, Statistika, Rezultati ispita od 18. VI 2018.

Usmeni će se održati u petak, 22. VI u 13 časova u Sali 305. Pokazivanje radova na usmenom

SIIT, Statistika, rezultati ispita od 18. VI 2018.

Usmeni će se održati u petak, 22. VI u 13 časova u Sali 305. Pokazivanje radova na usmenom
Go to Top