General

SIIT, IIS, Statistika, rezultati ispita od 11. VI 2020.

Usmeni u petak, 12. VI u 13 časova, sala 305, nastavni blok, III sprat

Rezultati ispita, septembar 2 2010, Matematika 3, Mašinski odsek, četvrta godina i Operaciona istraživanja, Saobraćajni odsek, III i V godina

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak, 20.09.2010. godine u 12 sati u Sali 305.

Rezultati ispita Matematika 3, Mašinski odsek, četvrta godina i Operaciona istraživanja, april 2010, Saobraćajni odsek, V godina

Na teorijski deo ispita se pozivaju: ....... Teorijski deo ispita će se održati 16.04.2010. godine u 13 sati u Sali 205.

Konsultacije su četvrtkom u 13h

pomeranje konsultacija sa 14h na 13h

Rođendan

8. mart 1966. 18:30
Go to Top