Animacija – diskretna matematika

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ponovljenog kolokvijuma

Radovi se mogu videti na konsultacijama kod asistenta

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 9. X

Usmeni će se održati u četvrtak, 13. X 2016. u 10 časova u kabinetu 612, kula, VI sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati pismenog od 29. IX 2016.

Usmeni će se održati u sali 305, u petak, 30. IX u 15:45

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 21. IX 2016.

Usmeni će se održati u petak, 23. IX 2016. u 11 časova u kabinetu 612, kula, VI sprat.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 7. IX 2016.

Usmeni će se održati u sali 305, nastavni blok, u ponedeljak, 12. IX u 11 časova.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 9. VII 2016.

Usmeni će se održati u četvrtak, 14. VII u 9 časova u amfiteatru A4.

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita

Pokazivanje radova i konsultacije u ponedeljak 27. VI u 9 časova u sali 305

Animacija u inženjerstvu, Diskretne i kombinatorne metode za računarsku grafiku, rezultati ispita od 22. VI

Usmeni će se održati u ponedeljak, 27. VI u 9 časova u sali 305

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati ispita od 9. IV

Usmeni će se održati u sredu, 13. IV u 16 časova, sala 305, nastavni blok FTN.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 17. II

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 22. II 2016. u 16 časova, sala 305, nastavni blok
Go to Top