Animacija – diskretna matematika

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati kolokvijuma 1

Bodovi ispod 18 se brišu

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 21. X 2017.

Usmeni će se održati u utorak, 24. X u 17 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 10. X 2017. u 18 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 1. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 3. X u 9 časova u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 10. IX 2017.

Usmeni će se održati u četvrtak, 14.IX u 13 časova u Sali 305, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 11. VII

Uvid u radove je u četvrtak 13. VII 2017. u 14 časova, blok F, prvi sprat, kabinet broj 2

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 24. VI 2017.

Niko nije pozvan na usmeni.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 22. IV

Usmeni ispit će se održati sredu, 26. IV u 12:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat.

Animacija, DiKMzRG, rezultati ispita od 20. II 2017

Usmeni ispit će se održati u petak, 24. II u 12 časova u Sali 201

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 4. II i poziv na usmeni

Usmeni ispit će se održati u utorak, 7. II 2017. u sali 305 (nastavni blok, III spat)
Go to Top