Animacija – diskretna matematika

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati ispita od 14. IV 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 19. IV u 10 časova, sala AH1, nastavni blok, IV sprat.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 17. III 2018.

Pokazivanje radova u petak, 23. III u 14:15 u kabinetu 612

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 30. I 2018.

Usmeni će se održati u subotu, 3. II 2018. u 10 časova u sali 305, nastavni blok

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati kolokvijuma 2 od 21. I 2018.

Ukupan broj bodova će biti objavljen posle gledanja radova.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati kolokvijuma 1

Bodovi ispod 18 se brišu

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 21. X 2017.

Usmeni će se održati u utorak, 24. X u 17 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 10. X 2017. u 18 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 1. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 3. X u 9 časova u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 10. IX 2017.

Usmeni će se održati u četvrtak, 14.IX u 13 časova u Sali 305, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 11. VII

Uvid u radove je u četvrtak 13. VII 2017. u 14 časova, blok F, prvi sprat, kabinet broj 2
Go to Top