Animacija – diskretna matematika

Animacija u inženjerstvu, rezultati kolokvijuma 1 od 4. XII 2018.

Uvid u radove u četvrtak, 13. XII u 12 časova u kabinetu 2, F- blok

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 31. VIII 2018.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 4. IX u 8:30 u sali 305

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati ispita od 14. IV 2018.

Usmeni će se održati u četvrtak, 19. IV u 10 časova, sala AH1, nastavni blok, IV sprat.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 17. III 2018.

Pokazivanje radova u petak, 23. III u 14:15 u kabinetu 612

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 30. I 2018.

Usmeni će se održati u subotu, 3. II 2018. u 10 časova u sali 305, nastavni blok

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati kolokvijuma 2 od 21. I 2018.

Ukupan broj bodova će biti objavljen posle gledanja radova.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, Rezultati kolokvijuma 1

Bodovi ispod 18 se brišu

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 21. X 2017.

Usmeni će se održati u utorak, 24. X u 17 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 10. X 2017. u 18 časova u Sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 1. X 2017.

Usmeni ispit će se održati u utorak, 3. X u 9 časova u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Go to Top